نحوه ثبت درخواست آزمون و ارسال نمونه

مراحل ثبت درخواست، اجرا و جوابدهی آزمون به شرح ذیل است:

 1. ورود به سامانه درخواست انجام آزمون
 2. دریافت (دانلود) آخرین ویرایش از فرم پذیرش نمونه متناسب با آزمون مورد نظر و تکمیل فرم به صورت الکترونیکی یا دست نویس
 3. بارگزاری فرم یا فرم های درخواست آزمون تکمیل شده در سامانه درخواست انجام آزمون
 4. تکمیل اطلاعات تماس در سامانه
 5. ارسال نمونه به آزمایشگاه با یکی از روش های زیر:
  >> از طریق پست به نشانی قم – صندوق پستی 1135-37195 به نام مرکز تحقیقات مواد
  >> ارسال و یا تحویل حضوری نمونه به دفتر تیپاکس به نشانی قم – بلوار 15 خرداد – خیابان فراشاهی – بلوار دانشگاه – کوچه خسرو بیگی7 – نبش فرعی2 – نمایندگی تیپاکس عمار یاسر به نام مرکز تحقیقات مواد
 6. مشخص کردن نحوه ارسال نمونه در سامانه درخواست و وارد کردن اطلاعات تکمیلی و ثبت نهایی درخواست در سامانه تا گرفتن کدرهگیری.
 7. انتظار برای بررسی درخواست، رسیدن نمونه به آزمایشگاه، پذیرش درخواست، انجام آزمون و دریافت پیامک و ایمیل صورتحساب پرداخت
 8. پرداخت هزینه خدمات دریافت شده مطابق با صورتحساب دریافتی در سامانه دریافت نتایج و دریافت نتایج آزمون و خدمات انجام شده.

همانطور که میدانید شما میتوانید از تخفیفات شبکه آزمایشگاهی خود نیز برای استفاده از خدمات آزمایشگاه ما استفاده نمایید. برای آشنایی و آموزش استفاده از این تخفیف ها ویدیو زیر را تماشا بفرمایید.

آموزش استفاده از تخفیفات شبکه آزمایشگاهی
این مطلب را به اشتراک بگذارید

این مطلب را به اشتراک بگذارید