سامانه

برای دریافت نتایج آزمون خود لازم است فرم دریافت نتایج را برای دریافت کد رهگیری تکمیل نمایید. 
جهت تکمیل این فرم، لطفاً هزینه آزمون را به شماره حساب 2170659001004 با شناسه واریز 6590010042472 پرداخت نمایید و شماره پیگیری پرداخت و تصویر فیش واریزتان را در فرم دریافت نتایج وارد نمایید. کارشناسان ما پس از بررسی صحت اطلاعات پرداخت شما، نتایج آزمونتان را در قسمت دریافت نتایج قرار خواهند داد. در صورتی که کد رهگیری را قبلاً دریافت کرده‌اید روی دکمه دریافت نتایج با کد رهگیری کلید نمایید.

* تذکر: وارد کردن شناسه واریز در هنگام پرداخت الزامیست.