خدمات علمی-پژوهشی

فعالیت‌های پژوهشی

 • شناسایی، انتخاب و طراحی مواد مهندسی
 • انجام پروژهای تحقیقاتی و کاربردی در حوزه‌ی مواد و متالورژی
 • تدوین یا تأیید استاندارها در حوزه‌ی مواد
 • تعیین مکانیزم‌های تخریب و ارزیابی عمر باقیمانده
 • مدیریت خوردگی تجهیزات در صنعت
 • تولید و توسعه مواد سرامیکی، کامپوزیت و مواد مغناطیس
 • طراحی مهندسی و شبیه‌سازی در حوزه‌ی مواد
 • طراحی روش‌های ریخته‌گری و عملیات حرارتی
 • تدوین دستورالعمل‌های لازم جهت ارزیابی نتایج نمونه‌های شاهد
 • ارایه خدمات فنی و مهندسی در قالب ارگان اصلی مواد
 • تعیین علل خوردگی قطعات و تجهیزات در حوزه‌ی مواد
 • بهینه‌سازی روش‌های شکل‌دهی
 • مشخصه‌یابی و بررسی خواص مواد

فهرست

پیوند‌های مفید

این صفحه را به اشتراک بگذارید