سامانه

برای ثبت درخواست آزمون یا خدمات خود لازم است فرم درخواست آزمون را برای دریافت کد رهگیری تکمیل نمایید. 

مراحل ثبت درخواست

ثبت درخواست انجام آزمون شامل مراحل زیر است:

1- جستجو آزمون یا خدمت مورد نظر و دریافت(دانلود) فرم یا فرم های مربوطه
2- تکمیل فرم pdf دانلود شده مطابق با درخواست
3- بارگزاری فرم یا فرم‌های درخواست تکمیل شده در سامانه به همراه فایل های پیوست (درصورت نیاز)
4- ثبت اطلاعات تماس درخواست‌‍‌دهنده
5- ارسال یا تحویل نمونه به آزمایشگاه
— برای ارسال و تحویل نمونه به آزمایشگاه می‌توانید از یکی از روش‌های زیر اقدام نمایید:

   1) ارسال نمونه از طریق پست به نشانی قم – صندوق پستی 1135-37195 به نام مرکز تحقیقات مواد
   2) ارسال و یا تحویل حضوری نمونه به دفتر تیپاکس به نشانی قم – بلوار 15 خرداد – خیابان فراشاهی – بلوار دانشگاه – کوچه خسرو بیگی7 – نبش فرعی2 – نمایندگی تیپاکس عمار یاسر به نام مرکز تحقیقات مواد
6- ثبت مشخصات نحوه ارسال نمونه در سامانه و دریافت کدرهگیری

نسخه 1.0