اطلاعات عمومی

مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد در طرح تخفیف 10+10 درصد به طور ویژه به اعضای باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی برای دریافت خدمات آزمایشگاهی تخفیف ارائه می‌کند.
رضا اسدی‌فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در سال جاری. برای حمایت از پژوهش های آزمایشگاهی در کشور اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده که یکی از آنها ارائه 40 میلیون ریال یارانه با تخفیف. 50 درصد به اعضای هیئت علمی سراسر کشور است.
یر استفاده می‌شود. بنابراین برای نمونه‌های بالک باید نمونه تا حد مطلوبی نازک شده باشد که امکان عبور الکترون از نمونه فراهم شود. امروزه در بسیاری از تحقیقات پیشرفته فیزیک، شیمی، بلورشناسی، علم مواد و زیست‌شناسی برای بررسی ساختارهای بلوری، تقارن، جهت‌گیری و نقائص بلوری از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده می‌شود.
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به منظور گسترش اطلاع رسانی خدمات. و امکانات این شبکه در میان دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران کسب امتیاز و امتیازات ویژه ای برای اعضای فعال باشگاه مشتریان در نظر گرفته است.

این صفحه را به اشتراک بگذارید