کسب جایگاه ممتاز در شبکه آزمایشگاهی کشور
نتایج هشتمین دوره ارزیابی و رتبه‌بندی آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی مشخص شد
مطالعه بیشتر
اعتبارات شبکه آزمایشگاهی
طرح های خدمات اعتباری شبکه آزمایشگاهی در پاییز 1401 اعلام شد.
ثبت نام از 27 شهریورماه
قبل
بعد
امروز ؛ چهارشنبه, 16 آذر 1401

About Us

The National Center for Research and Development of Materials Science and Engineering aims to empower and create a leading and comprehensive scientific center in the field of materials and metallurgy. Achieving self-sufficiency in the production of materials used in industry and solving challenges and obstacles is one of the most important goals of this center. Another goal is to establish a reference laboratory as one of the pillars of the main body of materials for the development of power plants. Carrying out research projects and providing educational services in the field of engineering and materials technology are among the main activities of this center. The center also provides laboratory services in the fields of materials engineering and metallurgy, mechanical and physical properties, corrosion and surface engineering, ceramics and advanced materials.

Test

In the laboratories of the National Center for Materials, a wide range of tests can be performed on a variety of metal, ceramic and polymeric materials.

Material design

The experts of the National Center for Materials have the ability to provide services and cooperation in the development of technical knowledge and the production of various advanced engineering materials.

Project

With the unique equipment, knowledge and experience available at the National Center for Materials, it is possible to carry out a variety of industrial projects.

Consulting

The experts of the Research and Development Department of the National Center for Materials are ready to provide advice in various fields of materials engineering.

Achievements and honors

news

مراحل ثبت درخواست، اجرا و جوابدهی آزمون به شرح ذیل است: ورود به سامانه درخواست انجام آزمون دریافت (دانلود) آخرین ویرایش از فرم پذیرش نمونه متناسب با آزمون مورد نظر و تکمیل فرم به صورت الکترونیکی...
مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد در طرح تخفیف 10+10 درصد به طور ویژه به اعضای باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی برای دریافت خدمات آزمایشگاهی تخفیف ارائه می‌کند.

برخی نظرات مشتریان