مراحل ثبت درخواست، اجرا و جوابدهی آزمون به شرح ذیل است: ورود به سامانه درخواست انجام آزمون دریافت (دانلود) آخرین ویرایش از فرم پذیرش نمونه متناسب با آزمون مورد نظر و تکمیل فرم به صورت الکترونیکی...
مرکز تحقیقات علوم و مهندسی مواد در طرح تخفیف 10+10 درصد به طور ویژه به اعضای باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی برای دریافت خدمات آزمایشگاهی تخفیف ارائه می‌کند.
رضا اسدی‌فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: در سال جاری. برای حمایت از پژوهش های آزمایشگاهی در کشور اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده که یکی از آنها ارائه 40 میلیون ریال یارانه با تخفیف. 50 درصد به اعضای هیئت علمی سراسر کشور است.
یر استفاده می‌شود. بنابراین برای نمونه‌های بالک باید نمونه تا حد مطلوبی نازک شده باشد که امکان عبور الکترون از نمونه فراهم شود. امروزه در بسیاری از تحقیقات پیشرفته فیزیک، شیمی، بلورشناسی، علم مواد و زیست‌شناسی برای بررسی ساختارهای بلوری، تقارن، جهت‌گیری و نقائص بلوری از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده می‌شود.
شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی به منظور گسترش اطلاع رسانی خدمات. و امکانات این شبکه در میان دانشجویان، اعضای هیئت علمی و پژوهشگران کسب امتیاز و امتیازات ویژه ای برای اعضای فعال باشگاه مشتریان در نظر گرفته است.
استاندارد، حداقل معیار قابل قبول در انجام هر کاری است به شرط آن‌که مورد تایید مراجع دارای صلاحیت قرار گرفته باشد. استانداردها بر اساس تجارب روزمره و نیازهای احساس شده افراد و سازمان‌ها در حیطه‌های گوناگون، شکل می‌گیرند و باعث ایجاد تفاهم عملی بین فناوری و محدوده‌های اقتصادی می‌شوند.
یز کردن سطح ماده ای است که با لیزر در تماس است. اشعه لیزر با پارامترهای مشخص وقتی به سطح قطعه فلزی برخورد می کند. لایه جرم یا اکسید که فلز را احاطه کرده انرژی لیزر را جذب کرده و تبخیر می­‌ شود. این فرایند تا تبخیر کامل جرم ادامه می یابد تا لایه کاملا از بین رفته و فلز خالص نمایان شود. نظر به اینکه فلزات قادر به جذب انرژی این نوع لیزر نمی باشند. لذا لیزر بدون اینکه اثری بر روی فلز داشته باشد بطور کامل منعکس می­‌شود.
قصد داریم به صورت تصویری به شما آموزش دهیم که چگونه از اعتبار خود یا اساتیدتان برای استفاده از خدمات آزمایشگاهی این مرکز استفاده نمایید. در ادامه نیز مهمترین قوانین در مورد نحوه استفاده از اعتبار در شبکه آزمایشگاهی را بیان می‌کنیم.
در علوم مهندسی، آنالیز و مشخصه یابی مواد اهمیت بسزایی دارد؛ چراکه کلیه خواص مواد ازجمله رفتار مکانیکی، فیزیکی و مغناطیسی آن‌ها. بستگی به نوع عناصر تشکیل‌دهنده و نحوه کنار هم قرارگیری اجزای ساختاری آن دارد.
هر روش شبیه­‌سازی دارای مزایایی برای به‌‍­کارگیری و علاوه بر آن محدودیت‌­هایی است. برای مثال، در شکل زیر محدودیت ابعادی روش‌­های شبیه‌سازی نشان داده شده است.