عضویت مجموعه آزمایشگاهای مرکز ملی تحقیق و توسعه علوم و مهندسی مواد در شبکه آزمایشگاهی

به اطلاع میرسانیم، مجموعه آزمایشگاههای مرکز علوم و مهندسی مواد در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی ثبت شد.

هم اکنون می‌توانید برای انجام آزمون‌های خود از تخفیفات شبکه آزمایشگاهی استفاده نمایید. برای گرفتن تخفیف فرم آزمون را تکمیل و برای ما ارسال نمایید.

به اطلاع میرسانیم، مجموعه آزمایشگاههای مرکز علوم و مهندسی مواد در شبکه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی ثبت شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

این مطلب را به اشتراک بگذارید