آزمایشگاه محاسباتی طراحی مواد

بمنظور طراحی و بدست آوردن خواص مواد، امکان‌سنجی ساخت در مرحله آزمایشگاهی، بررسی و تحلیل نتایج آزمایشگاهی و بطور کلی برای کاهش هزینه و زمان پروژه‌های تحقیقاتی از شبیه‌سازی‌های اتمستیک استفاده می‌شود.

رهیافت‌های محاسباتی

 • نظریه تابع چگالی (DFT)
 • دینامیک مولکولی (Molecular dynamics)
 • مونت کارلو (Monte carlo)

توانمندی‌ها

 • بررسی خواص مکانیکی مانند نمودار تنش کرنش، آنالیز ساختار کریستالی و نابجایی‌ها، مکانیسم رشد ترک و …
 • بررسی خواص الکتریکی مانند نوار ممنوعه، اربیتال‌های الکترونی (HOMO,LUMO) و …
 • بررسی خواص ترمودینامیکی مانند آنتالپی واکنش، چگالی و …
 • بررسی مکانیزم خوردگی
 • بررسی اثرات تابش پرتو روی سطح
 • بررسی زاویه ترشوندگی
 • بررسی جذب و واجذب مواد
 • بررسی انرژی آزاد سطحی

تجهیزات

این مرکز با بهره‌مندی از سرور دارای 40 پردازنده موازی، قابلیت انجام محاسبات پیشرفته در حوزه مهندسی مواد و سطح را دارا می‌باشد. در این مرکز رهیافت‌های محاسباتی با کدها و نرم‌افزارهایی LAMMPS، Materials Studio، MCNPx، Ovito و VMD صورت می‌پذیرد.

این صفحه را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email