آزمایشگاه خوردگی و مهندسی سطح

این آزمایشگاه انواع آزمون‌های خوردگی و تریبولوژیکی روی مواد و سیستم‌های حفاظتی را براساس استانداردهای ملی و بین‌المللی و مطابق با مشخصات مورد نیاز کارفرما انجام می‌دهد. همچنین آمادگی دارد مشاوره‌هایی را در حوزه‌های تعریف و تنظیم آزمون‌های خوردگی و آنالیز ریشه‌ای خرابی و تخمین عمر ارائه کند.

توانمندی‌ها

ارزیابی تخریب و خوردگی تجهیزات فلزی به کمک روش‌های الکتروشیمیایی
ارزیابی پوشش‌های غیرفلزی (چسبندگی، ضخامت و تخلخل)
آزمون جدایش کاتدی پوشش‌های پلیمری
بررسی اثر بازدارنده‌های خوردگی به کمک روش چرخ‌گردان و الکتروشیمیایی
آزمون تعین صافی سطح
آزمون حساسیت به خوردگی مرزدانه‌ای برای آلیاژهای فولاد زنگ‌نزن، نیکل
مطابق با استانداردهای ASTM G28 و ASTM A262
آزمون پسیواسیون (ASTM A380-ASTM A967)
پوشش‌دهی مواد فلزی با استفاده از روش‌های الکترولس، آبکاری و سل‌ژل
تعیین مکانیسم‌های تخریب سایشی، ضریب اصطکاک و نرخ سایش برای انواع آلیاژها

این صفحه را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email