آزمایشگاه مشخصه‌یابی

این آزمایشگاه امکان دستیابی به محدوده‌ی وسیعی از ابزار مشخصه‌‌یابی برای نمونه‌های مختلف را از طریق تجهیزات پیشرفته فراهم کرده‌است.

انجام خدمات میکروسکوپ الکترونی از جمله آزمون TEM ، آزمون SEM در این مرکز انجام می گیرد. و لازم به ذکر است که امکان خدمات مجاری برای SEM وجود دارد. و دستگاه SEM مجهز به SEM آنلاین است.

شما میتوانید خدمات میکروسکوپ الکترونی SEM را به صورت آنلاین دریافت کنید.

SEM آنلاین به این صورت انجام می شود که شما نمونه های خود را برای آزمایشگاه ارسال میکنید. و به صورت مجازی کنار اپراتور دستگاه حضور پیدا میکنید و به صورت آنلاین تصاویر نمونه خود را مشاهده و با اپراتور در تماس هستید.

توانمندی‌ها

  • تهیه تصاویر میکروسکوپی (با بزرگ‌نمایی 1000 تا 100000 برابر) و بررسی ساختار میکروسکوپی
  • بررسی سطح مقطع شکست (فرکتوگرافی و توپوگرافی)
  • آنالیز ساختاری و شیمیایی فیلرهای جوشکاری و لحیم‌کاری
  • مطالعات ریزساختاری مواد با قدرت و تفکیک بالا و بزرگ‌نمایی بالا
  • شناسایی کیفی و تعیین ساختار مولکول‌های مختلف

تجهیزات آزمایشگاه

  • دستگاه آماده‌سازی نمونه لایه نازک فلزی آزمون (TEM)
  • میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)
  • میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)
  • میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)
  • دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)

برای استفاده از خدمات آزمون TEM و سایر خدمات آزمایشگاهی اینجا کلیک کنید.

در مورد آزمون TEM اینجا بیشتر بخوانید.

دستگاه آماده‌سازی نمونه لایه نازک فلزی آزمون (TEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)دستگاه آماده‌سازی نمونه لایه نازک فلزی آزمون (TEM)میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)دستگاه پراش اشعه ایکس (XRD)

این صفحه را به اشتراک بگذارید

اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email